Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată | Facultatea de Automatică şi Calculatoare | Politehnica Timişoara
Ultimele noutăţi
OCT01
CARNETE & LEGITIMAȚII
Detalii despre vizarea carnetului și a legitimației de călătorie pentru studenții anilor 2-4 sunt aici PDF
MAR26
ORARE
715-356-1809
(559) 477-1318
3064705329
Săli laborator extern
IAN8
GRADAȚII
Dosarele candidaților departamentului pentru gradații de merit 2018 sunt disponibile aici extern
AUG28
FINALIZARE STUDII
Detalii despre înscrierea la sesiunea septembrie a examenelor de licență și dizertație sunt aici extern
FEB02
FACILITĂȚI TRANSPORT
Detalii despre adresa Ministerului Educației Naționale privind acordarea facilităților de transport intern feroviar pentru studenți sunt aici PDF
FEB02
CONCURS POSTURI
Detalii despre rezultatele concursurilor pe posturi în cadrul Departamentului 209-989-3655
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Ingineria Sistemelor: motivație

Suntem la începutul unei noi revoluții digitale: dacă în momentul de față există aproximativ 9 miliarde de dispozitive conectate la internet, până în anul 2020 ne așteptăm ca acest număr să ajungă la peste 50 de miliarde, iar „internet-of-things”, mișcarea care stă la baza acestei creșteri, să valoreze peste 14 trilioane de dolari. Această mișcare presupune conectarea persoanelor cu sisteme din orice colț al lumii în vederea controlului în timp real, la distanță, al acestora.
Ca specialiști în automatică și informatică aplicată veți face parte din această revoluție!
9566032544

Răspunsuri la întrebările tale

Ce materii de software voi urma dacă aleg domeniul Ingineria sistemelor? Cum pot să-mi dezvolt abilitățile practice? Pot obține un stagiu de practică plătit?
Mai multe…

 

Iată câteva dintre activităţile studenţilor din cadrul Departamentului de Automatică şi Informatică Aplicată, aplicaţii realizate în cadrul orelor de laborator sau a proiectelor de diplomă:

 
Pliant AIA
Puteţi descărca (608) 536-0125 despre specializarea Automatică şi Informatică Aplicată
Rebus IS
Automat programabil, regUlator, sofTware, robOt, sisteM, aplicAtii, reTele, senzorI, proCes, hardwAre
Alumni
Te a­ju­tăm să păstrezi le­gă­tu­ri­le sta­bi­li­te pe par­curs­ul a­ni­lor de stu­dii, să ră­mâi în le­gă­tu­ră cu fa­cul­ta­tea şi cu ab­sol­ven­ţii noştri.
Disponibil în curând